top of page

Ouderbegeleiding

Ouderbegeleiding als onderdeel van de therapie van uw kind 

Wanneer uw kind bij ons in therapie is zijn oudergesprekken een essentieel onderdeel van het behandeltraject. Deze gesprekken zijn bedoeld om het therapieproces te verduidelijken en of te optimaliseren. Anderzijds om te zoeken naar antwoorden op vragen die bij u als ouder leven rondom de opvoeding en/of ontwikkeling van uw kind.

Deze ouderbegeleiding is ingebed tijdens de behandeling van uw kind en vindt ongeveer eens in de 4 à 5 weken plaats. Ook wanneer er een diagnose is vastgesteld bij uw kind zijn er vaak vragen hoe hiermee om te gaan.

Voorbeelden van vragen die aan de orde kunnen komen:

  • Hoe kunnen we als ouders omgaan met de boze buien van ons kind?

  • Hoe kunnen we ons kind op een liefdevolle manier begrenzen?

  • Op welke manieren kunnen we structuur bieden aan ons kind?

  • Wat heeft ons kind nodig en hoe kunnen we hem ondersteunen?

Individuele ouderbegeleiding


Dat je kinderen je spiegelen, heb je vast al eens ervaren. Ze praten je na, ze doen je na en als ze onrustig zijn of boos, heb je vast al regelmatig de link gelegd met je eigen onrust of emoties. Maar ook op een veel dieper niveau houden ze je een spiegel voor.

Ze spiegelen met hun gedrag delen van jouw onbewuste. U kunt het gedrag van uw kind leren vertalen naar uw eigen leven. Het is wonderlijk om te ervaren wat u kunt leren van uw kind, in plaats van andersom…

Dit is ook precies de reden dat uw kind u als geen ander weet te raken, precies lijkt te weten waar uw gevoelige snaar zit of op welk knopje hij moet drukken om u te laten ontploffen. De momenten waarop u het meest geraakt wordt, bieden de grootste kansen om heel veel over uzelf te leren. Wij nodigen u graag uit! 

bottom of page