top of page

Kinderen en jongeren

Heeft uw kind last van een negatief zelfbeeld, onzekerheid, angsten, moeite met het herkennen en uiten van emoties of moeite met sociale contacten? Dramatherapie kan helpen!


Als ouders hebben we periodes waarin we zorgen of vragen hebben over onze kinderen. We willen ze beschermen en we willen dat ze zich blij en gelukkig voelen. Het is ontzettend moeilijk als ouder om te zien dat je kind niet lekker in zijn vel zit. Als de zorgen over uw kind te lang aanhouden is het goed om hulp te zoeken. 

Spel is de taal van het kind
In veel therapieën wordt gepraat over problemen. Kinderen vinden het vaak moeilijk om over problemen te praten. Ze uiten zich makkelijker via spel en kunnen op die manier duidelijk maken wat er in hun binnenwereld om gaat. Het spel geeft het kind gelegenheid om te ontspannen, gedachten, gevoelens en wensen te uiten, ervaringen te verwerken en te experimenteren met allerlei vormen van gedrag.

De therapeut richt zich op de binnenwereld van het kind, maar ook op zijn of haar plek in het gezin en relaties met de buitenwereld. Naast drama en spel kan er, afhankelijk van wat een kind op een bepaald moment nodig heeft, ook gebruik gemaakt worden van andere creatieve werkvormen zoals tekenen en schilderen of worden er visualisatie of mindfulness oefeningen ingezet. Het kind, en de afstemming met het kind, staat centraal. Ouders zijn altijd nauw bij de behandeling betrokken. Indien wenselijk of noodzakelijk kunnen we ook samenwerken met de school van uw kind.

De therapie is geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar. 

Heeft u vragen over uw kind of over de behandelwijzen neem dan gerust contact op.

Wij kunnen kinderen helpen bij:

• Gedragsproblemen
• Leren omgaan met conflicten
• Angstgevoelens en faalangst
• Onzekerheid
• Ontwikkelen van een positief zelfbeeld, vergroten ik-sterkte
• Ontwikkelen van sociale vaardigheden zoals leren samenspelen, leren luisteren, praatje leren maken
• Beter aan leren geven van grenzen, vergroten van weerbaarheid
• Het leren herkennen en uiten van emoties, leren voelen, leren omgaan met emoties van anderen
• Gedrags- en of ontwikkelingsstoornissen (ASS, ADD, ADHD)
• Somberheid en depressiviteit
• Verliesverwerking, verwerking van trauma’s
• Succeservaringen opdoen.

bottom of page