Registraties

De praktijk is aangesloten bij de volgende beroepsverenigingen.
 

  • NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg)

  • RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg)

  • FVB (Federatie Vaktherapeutische Beroepen)

  • NVDT (Nederlandse Vereniging voor Dramatherapie, onderdeel van de FVB)

  • Register Vaktherapie


Om de kwaliteit te waarborgen nemen wij deel aan intervisiegroepen en bij- en nascholingen.

© 2019 Maud van Oorschot - praktijk voor drama- en speltherapie