Registraties

Onze behandelaars zijn allemaal aangesloten bij de volgende beroepsverenigingen.
 

  • NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg)

  • RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg)

  • FVB (Federatie Vaktherapeutische Beroepen)

  • NVDT (Nederlandse Vereniging voor Dramatherapie, onderdeel van de FVB)

  • Register Vaktherapie


Om de kwaliteit te blijven waarborgen nemen wij doorlopend deel aan supervisie, intervisiegroepen en bij- en nascholingen.