Informatie voor verwijzers 

Hoe werkt dramatherapie? 

Dramatherapie is een ervaringsgerichte vaktherapie en maakt gebruik van rollenspellen, improvisatietechnieken en psychodrama technieken. Doel van dramatherapie is psychische, sociale en emotionele problemen op te heffen, te verminderen of te accepteren.

Drama is gericht op ervaren, voelen en doen. Het spel biedt de gelegenheid om een veilige therapiesituatie te creëren, waarbinnen mensen kunnen experimenteren met gevoelens en gedrag. De spelervaringen bieden ondersteuning en houvast om in het dagelijkse leven verandering aan te brengen. Wij werken binnen de sessies veel met ACT en schematherapie.

Wanneer doorverwijzen? 

U kunt kinderen, jongeren en volwassenen doorverwijzen als er sprake is van problemen op de volgende gebieden:

  • Zelfexpressie en zelfwaardering ; problemen met emotieregulatie, negatief zelfbeeld, onzekerheid, moeite hebben met voelen door rationaliseren, onderdrukken of ontkennen, moeite met aangeven van eigen behoeftes.

  • Autonomie en assertiviteit ; onvoldoende kennen van eigen grenzen, conflicten vermijden, moeite hebben met aangeven van grenzen

  • Verwerking en rouw ; inzicht krijgen in eigen geschiedenis, stilstaan bij belangrijke levensgebeurtenissen en hierover mogen voelen, scheidingsproblematiek

  • Observatie ten behoeve van de aanvulling op diagnostiek ; Vaktherapie kan worden ingezet voor een aantal sessies spelobservaties ten behoeve van psychosociale diagnostiek. 


Vaktherapie kan onafhankelijk worden geïndiceerd, maar ook een goede aanvulling vormen op verbale therapieën en als module worden ingezet. Bijvoorbeeld als praten als afweer wordt gebruikt, of er geen woorden kunnen worden gevonden voor bepaalde ervaringen. 

Door de korte lijnen binnen ons netwerk leveren we zo efficiënt en nauwkeurig mogelijke zorg, waarbij de cliënt altijd centraal staat. Wij werken, waar nodig of gewenst graag met u samen.

Een verwijsbrief van de huisarts is niet nodig. De therapie kan worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering.