top of page

Informatie voor verwijzers 

Hoe werkt dramatherapie? 

Dramatherapie valt onder vaktherapie en is een ervaringsgerichte vorm van therapie voor kinderen, jongeren en volwassenen. Wij maken gebruik van verschillende vormen van spel. Hierbij kan je denken aan rollenspellen, improvisatietechnieken en psychodrama technieken. Doel van de therapie is psychische, sociale en emotionele problemen op te heffen, te verminderen of te accepteren.

Drama is gericht op ervaren, voelen en doen. Het spel biedt de gelegenheid om een veilige therapiesituatie te creëren, waarbinnen zowel kinderen als volwassenen kunnen experimenteren met gevoelens en gedrag. De spelervaringen bieden ondersteuning en houvast om in het dagelijkse leven verandering aan te brengen. Wij werken binnen de sessies met verschillende methodieken technieken zoals ACT en schematherapie. Ook zijn gesprekken een onderdeel van onze behandelingen. 

Wanneer doorverwijzen? 

U kunt kinderen, jongeren en volwassenen doorverwijzen als er sprake is van vragen en problemen op de volgende gebieden:

  • Zelfexpressie en zelfwaardering ; problemen met emotieregulatie, negatief zelfbeeld, onzekerheid, moeite hebben met voelen door rationaliseren, onderdrukken of ontkennen, moeite met aangeven van eigen behoeftes.

  • Autonomie en assertiviteit ; onvoldoende kennen van eigen grenzen, conflicten vermijden, moeite hebben met aangeven van grenzen

  • Verwerking en rouw ; inzicht krijgen in eigen geschiedenis, stilstaan bij belangrijke levensgebeurtenissen en hierover mogen voelen, scheidingsproblematiek

  • Spelobservatie ten behoeve van de diagnostiek ; Drama- en speltherapie kan worden ingezet voor een aantal sessies spelobservaties ten behoeve van psychosociale diagnostiek of wanneer er vragen zijn over de sociale en/of emotionele ontwikkeling van kinderen of volwassenen. 


Vaktherapie kan onafhankelijk worden geïndiceerd, maar ook een goede aanvulling vormen op verbale therapieën en als module worden ingezet. Bijvoorbeeld als praten als afweer wordt gebruikt, of er geen woorden kunnen worden gevonden voor bepaalde ervaringen. 

Door de korte lijnen binnen ons netwerk leveren we zo efficiënt en nauwkeurig mogelijke zorg, waarbij de cliënt altijd centraal staat. Wij werken, waar nodig of gewenst graag met u samen.


Voor jeugdigen tot 18 jaar kan een verwijzing gemaakt worden. Op de verwijsbrief geeft u aan: algemene gegevens van de cliënt, verwijzing voor vaktherapie, evt. de product code: 45B70, een beschrijving van de hulpvraag, en uw eigen persoonlijke AGB code. Wij kunnen dan een toewijzing voor jeugdhulp aanvragen bij de gemeente.

bottom of page